Day: July 22, 2022

ทรายแมว

ประเภทของทรายแมวประเภทของทรายแมว

ทรายแมว เป็นของที่คู่อยู่กับคนเลี้ยงแมว โดย “ทรายแมว” คือ วัสดุรองรับอุจจาระและปัสสาวะของแมว เมื่อโดนน้ำ ก็จะจับตัวเป็นก้อน ซึ่งคนเลี้ยงแมวหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าทรายแมวนั้นมีอยู่หลายประเภท วันนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีทรายแมวกี่ประเภท เผื่อว่าจะได้นำไปใช้กับน้องเหมียวที่บ้าน  ทรายแมวเบนโทไนต์ หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า ทรายแมวภูเขาไฟ เป็นทรายแมวที่ผลิตจากแร่เบนโทไนต์ (bentonite) ซึ่งเป็นดินเหนียวที่เกิดจากการทับถมของขี้เถ้าภูเขาไฟ แร่เบนโทไนต์มีคุณสมบัติพิเศษในการจับตัวเป็นก้อนได้เมื่อถูกน้ำ เมื่อแมวขับถ่ายลงบนทรายแมว ...